aboutus
QC Hồ sơ

Trung tâm thử nghiệm bao gồm năm phòng thí nghiệm chính: phòng thí nghiệm an toàn, phòng thí nghiệm môi trường, phòng thí nghiệm bảo vệ môi trường, phòng thí nghiệm cung cấp điện và phòng thí nghiệm hiệu suất điện. Nó có thể độc lập hoàn thành thử nghiệm dự án đầy đủ và chứng nhận vật liệu gốc / phụ trợ, phụ tùng thay thế và mô-đun pin ...CHANGZHOU FEIFAN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD kiểm soát chất lượng 0CHANGZHOU FEIFAN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD kiểm soát chất lượng 1CHANGZHOU FEIFAN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD kiểm soát chất lượng 2CHANGZHOU FEIFAN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD kiểm soát chất lượng 3CHANGZHOU FEIFAN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD kiểm soát chất lượng 4

Chi tiết liên lạc